Nieuws

Nieuws

Stemmers bedankt!

Vandaag, 5 oktober 11:15  Alle stemmers die via de RABO Clubsupport op ons hebben gestemd, hartelijk dank. Wij kunnen een mooi bedrag van € 587,98 tegemoet zien.

8x gelezen

de week van de Scheidsrechter

1 oktober 7:30  Zonder scheidsrechter geen wedstrijd, vandaar dat we ook aandacht vragen voor meer respect voor de leidsman of vrouw in en om het veld.meer »

27x gelezen

100% BOB, 0% op

20 september 18:00  Alcoholbeleid in de kantine Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking willen we als vereniging ons aan de richtlijnen houden zoals die wettelijk zijn bepaald. Dit betekent, 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. 2. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirantkoper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. 3. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras; 4. Er wordt geen alcohol geschonken aan: • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie; 5. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd. 6. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan „100% Bob, 0% op‟. Hierbij zijn de belangrijkste noties: „Geen alcohol drinken als je nog moet rijden‟ en „Maak als het kan een Bob-afspraak‟. Het Bestuuur

55x gelezen

Afgetreden secretaris Arie Weits, benoemd tot ere-lid.

20 september 9:30  Afgetreden secretaris Arie Weits is tijdens de algemene jaarvergadering benoemd tot Ere-lid van onze vereniging voor zijn inzet tijdens zijn ruim 16 jaar als bestuurslid in de functie van secretaris.meer »

83x gelezen

Valthermond wint ook 3e duel in de beker.

19 september 9:45  vvValthermond heeft ook het 3e duel in de bekercompetitie gewonnen, Emmen av werd met 3-1 verslagen op sportpark de Meent en gaat nu door naar de knock-outfase.

59x gelezen

Algemene ledenvergadering

11 september 9:15  Op vrijdag 16 september om 19.30 uur houdt de voetbalvereniging haar algemene ledenvergadering. Alle leden zijn van harte welkom. Agenda 1. Opening 2. Jaarverslag Jeugdplan 3. Notulen jaarvergadering 2021 4. Jaaroverzicht seizoen 2021-2022 5. Financieel overzicht a. Verslag kascontrole b. Verslag penningmeester/begroting komend seizoen' c. Verslag stichting d. Benoeming kascommissie 6. Benoeming Technische Commissie, opgave teams 2022-2023 7. Bestuursverkiezing: - Periodiek aftredend en herkiesbaar: Henk Smid, Albert Wardenburg en Richard Schepers. Arie Weits heeft aangegeven te stoppen als secretaris. Het bestuur stelt Jens Teuben voor als nieuwe secretaris. - Tegenkandidaten kunnen, met minimaal tien handtekeningen van leden, tot aanvang van de vergadering bij de secretaris worden ingediend. 8. Pauze 9. Waardering scheidende commissie-/bestuursleden 10. Huldiging jubilarissen 11. Mededelingen bestuur 12. Vragen, voorstellen, opmerkingen 13. Sluiting

105x gelezen

Ga naar archief

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!