Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

11 september 2022 9:15


Op vrijdag 16 september om 19.30 uur houdt de voetbalvereniging haar algemene ledenvergadering. Alle leden zijn van harte welkom.

Agenda
1. Opening
2. Jaarverslag Jeugdplan
3. Notulen jaarvergadering 2021
4. Jaaroverzicht seizoen 2021-2022
5. Financieel overzicht
a. Verslag kascontrole
b. Verslag penningmeester/begroting komend seizoen'
c. Verslag stichting
d. Benoeming kascommissie
6. Benoeming Technische Commissie, opgave teams 2022-2023
7. Bestuursverkiezing:
- Periodiek aftredend en herkiesbaar: Henk Smid, Albert Wardenburg en Richard Schepers.
Arie Weits heeft aangegeven te stoppen als secretaris. Het bestuur stelt Jens Teuben voor
als nieuwe secretaris.
- Tegenkandidaten kunnen, met minimaal tien handtekeningen van leden, tot aanvang van
de vergadering bij de secretaris worden ingediend.
8. Pauze
9. Waardering scheidende commissie-/bestuursleden
10. Huldiging jubilarissen
11. Mededelingen bestuur
12. Vragen, voorstellen, opmerkingen
13. Sluiting

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!