banner9.jpg

Cursus reanimatie Hartveilig Valthermond

Publicatiedatum: 25 september 2017

Beste leden v.v. Valthermond,

Sinds 21 december 2016 is er binnen Valthermond een stichting actief welke zich inzet voor het hartveilig maken van ons dorp, Stichting Hartveilig Valthermond. Het doel van onze stichting is het creëren van een 6 minuten zone, wat inhoudt dat er overal in Valthermond in geval van een circulatiestilstand, binnen zes minuten gestart kan worden met reanimatie met een automatische externe defibrillator.

Reanimatie is het kunstmatig overnemen van de ademhaling en de bloedsomloop wanneer er sprake is van zowel een circulatiestilstand als een ademhalingsstilstand. Reanimeren bestaat uit het geven van beademing en borstcompressie (hartmassage).


Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Stichting Hartveilig Valthermond wil graag iets betekenen voor u als lid van voetbalvereniging Valthermond. Onze stichting wil u graag kosteloos een reanimatie cursus aanbieden met gebruik van een AED. Deze cursus duurt 4 uren. Na deze cursus kunt u worden ingeschreven in de database van de hartstichting en hopen we dat u zich aanmeldt als burgerhulpverlener, zodat u in geval van een circulatiestilstand op uw club of elders in het dorp een melding krijgt via uw telefoon waar het slachtoffer zich bevindt en waar u een AED kunt ophalen, zodat u samen met nog een aantal dorpsbewoners de eerste hulp kunt verlenen aan het slachtoffer. U maakt hiermee duidelijk het verschil, want wachten met reanimatie tot het arriveren van een ambulance maakt kans op overleving zeer minimaal.

Hartveilig Valthermond nodigt u uit om op zaterdag 14 oktober 2017 deel te nemen aan het Reanimatie Event in het Brughuus. Tijdens deze dag krijgt u deze cursus aangeboden.

De dag duurt van 9 uur s ochtends tot 9 uur s avonds en rondom de lessen zullen verschillende hulpverleningsinstanties aanwezig zijn bij of in het Brughuus om u iets te vertellen over hun werkzaamheden. U moet hierbij denken aan Ambulance, Politie, Slachtofferhulp Nederland etc.

U wordt dus ingedeeld in een ochtend, middag, namiddag of avond groep, dit hoort u spoedig.

We zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om middels sponsoren en fondsen budget te genereren zodat we AED’s met AED-buitenkasten kunnen ophangen in het dorp. Helaas is het ons nog niet gelukt om dit budget te verkrijgen, we doen dan ook graag een beroep op bedrijven en particulieren welke ons doel graag willen ondersteunen. We zijn een ANBI dus is het doen van schenkingen en giften aftrekbaar. Tevens krijgt u van ons een plekje op onze website.

Toch mochten we eind mei de eerste AED buitenkast met AED officieel openen. De AED was ter beschikking gesteld door zorgcentrum de Prinshoeve en de buiten kast was door de Rabobank gefinancierd.

Willen we een goede spreiding van AED’s dan moeten we nog minimaal drie locaties openen.

Wilt u meer weten over onze stichting, kijk dan even op www.hartveiligvalthermond.nl

Opgave kan tot 13 oktober via het volgende email adres: info@hartveiligvalthermond o.v.v. opgave reanimatie event. Graag uw naam, adres, telefoonnummer en email adres bijvoegen.

Groet,
Bestuur Hartveilig Valthermond